W obecnym czasie coraz większa liczba warsztatów samochodowych decyduje się na zainwestowanie w odpowiednią kabinę lakiernicza. Te najnowocześniejsze, powinny być wyposażone w odpowiednie elementy wyposażenia, w postaci wentylacji, czy też oświetlenia. Będzie to miało znaczny wpływ na dokładność prac wykonywanych w kabinie lakierniczej.

Nowoczesna komora lakiernicza

Jednym z bardziej istotnych elementów każdej kabiny tego typu z pewnością pozostaje odpowiednie oświetlenie. Jest ono szczególnie ważne, umożliwiając przede wszystkim dokładne doświetlenie lakierowanego samochodu. W obecnym czasie, zwraca się baczną uwagę na to, aby nie koncentrować się jedynie na oświetleniu górnym, które w wielu przypadkach okazać się może niewystarczające. Kluczowe jest więc jednoczesne zastosowanie w kabinie oświetlenie górnego i dolnego, posiadającego jednocześnie odpowiednio dostosowany kąt nachylenia. Dzięki temu, można uniknąć sytuacji, w której pracownik danego zakładu będzie rzucał cień na lakierowany samochód, albo też na jego karoserii dojdzie do powstania rozbłysków światła, widocznie utrudniających widoczność. Odpowiednie oświetlenie to jednak nie jedyne elementy, którymi powinny się cechować nowoczesne komory lakiernicze samochodowe.

Co najmniej równie ważne jest bowiem, aby zadbać o zapewnienie odpowiedniej wentylacji we wnętrzu kabiny, która powinna się opierać o odpowiednio dostosowane, nowoczesne generatory nawiewowe. Bardzo ważny jest więc na przykład ten, który nazywany jest grzewczo-nawiewnym. To właśnie ten rodzaj generatora, dbać będzie o umożliwienie zasysania do wnętrza kabiny czystego powietrza z zewnątrz, które dodatkowo poddawane jest procesom jego uzdatniania, na przykład poprzez jego ogrzewanie. Równie ważne okazuje się jednak wyposażenie kabiny w odpowiednie generator wyciągowy, którego zastosowanie jest szczególnie ważne w przypadku wykorzystywania w kabinie lakierów wodnych. Zastosowanie systemu wentylacji z pewnością pozwoli na zachowanie w danej kabinie, odpowiedniego bezpieczeństwa pracy. W obecnym czasie, trudno byłoby sobie wyobrazić jakikolwiek warsztat samochodowy, bez odpowiedniej kabiny lakierniczej, pozwalającej na całkowite odmienienie wyglądu auta. Oczywiście, kabina taka powinna być każdorazowo wyposażona w szereg różnego rodzaju urządzeń, w postaci na przykład zaawansowanego systemu oświetleniowego, czy też skutecznej wentylacji. Tylko w takiej sytuacji, pracownikom danego warsztatu nie będzie groziło zatrucie w czasie pracy, która jednocześnie będzie mogła być dokładniej wykonywana.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder