W Polsce obowiązuje regularny wywóz odpadów, bez względu na region. Jest to odpłatna usługa, której cena ustalana jest odgórnie przez radę miasta lub gminy, dlatego koszt wywozu śmieci może się różnić w innych miastach. Inny jest również czas, w którym odpady są zbierane ? zazwyczaj jest to raz w miesiącu, choć może następować częściej, jeżeli dane miasto lub gmina będzie miało takie zapotrzebowanie.

Cena odbioru śmieci

odbiór śmieciUsługi realizowane są przez prywatne przedsiębiorstwa, które wygrały przetarg na przewóz odpadów. Śmieci zabierane są zarówno spod gospodarstw domowych, jak i lokali użytkowych. Przedsiębiorstwa zajmujące się zbiorem odpadów, przy współpracy z radą gminy lub miasta ustalają terminarz wywozu śmieci. Zazwyczaj każda dzielnica lub ulica ma ustalony inny dzień, w jakim firma podjedzie odebrać śmieci ? mieszkańcy są dokładnie informowani, jaki to będzie dzień tygodnia, a także ile będzie wynosiła miesięczna opłata. Każdy mieszkaniec ma również obowiązek zapoznać się ze standardami i zaleceniami firmy, dotyczące segregacji lub rodzaju wystawianych śmieci. Większość przedsiębiorców nie odbierze gruzu lub materiałów niebezpiecznych, a w przypadku próby ukrycia typu odpadów, na właściciela budynku może zostać nałożona surowa kara pieniężna.

odbiór śmieciOsoby chcące wywieźć gruz, odpady niebezpieczne lub zwyczajnie zwiększyć częstotliwość odbioru śmieci, mogą prywatnie skontaktować się z przedsiębiorstwem obecnie świadczącym usługi lub innym. Przykładowe firmy oferujące niedrogi odbiór śmieci z Krakowa, za swoje usługi nie pobierają dużych opłat, a zabierają każde z wytwarzanych odpadów. Należy jednak je wcześniej odpowiednio przygotować, zgodnie z zaleceniami firmy. Cena wywozu oraz termin ustalane są indywidualnie, jednak średni koszt wynosi od około 200 do 1000 złotych, w zależności od rodzaju odpadów oraz ich ilości. Cennik usług w innych miastach może się różnić. Każdy z pobranych odpadów jest przechowywany w bezpieczny sposób i trafia do zakładów zajmujących się recyklingiem. Należy pamiętać, że niewłaściwe segregowanie odpadów może zwiększyć koszta, jakie ponosi się za wywóz śmieci. Co więcej, nieprawidłowe składowanie niektórych materiałów zagrażających środowisku naturalnemu (jak gruz lub tworzywa niebezpieczne) jest nielegalne i grozi sporą karą finansową.

Zaleca się szybki wywóz takich odpadów, korzystając z profesjonalnych firm ? pod żadnym pozorem nie należy wywozić śmieci na własną rękę na niezarejestrowane wysypiska. Takie czynności są łatwe w wychwyceniu i grozi za nie bardzo wysoki mandat.

Kategorie: Usługi

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder