W wielu domach starego typu spotykamy się z poważnym problemem wstępującej na ściany pleśni i glonów. Na jej obecność wpływa bardzo dużo czynników, między innymi sprzyjający jej klimat o podwyższonym zawilgoceniu i umiarkowanych temperaturach.

Iniekcja ciśnieniowa w budownictwie

iniekcja ciśnieniowaNa ścianach wewnątrz budynków są to najczęściej miejsca w pobliżu mostków termicznych, gdzie brak docieplenia murów powoduje skraplanie się wilgoci, a przy tym ułatwia rozwój grzybów. Jest to o tyle niebezpieczne, że niektóre osoby przejawiają nadwrażliwość układu odpornościowego na zarodniki pleśni. Wilgoć może być spowodowana usterką lub brakiem odpowiednio zaprojektowanego systemu hydroizolacji, który we współczesnym budownictwie jest już normą. Taki ubytek może być naprawiony przez wykonanie rozkopu fundamentów i odsłonięcie ścian budynków, jest to jednak długi, pracochłonny proces, który wymaga nie lada logistycznego rozpracowania. O wiele prostszą metodą jest szeroko wykorzystywana poprawna iniekcja ciśnieniowa polegająca na wprowadzeniu przez odpowiednio wywiercone otwory preparatu. Są to materiały złożone z kilku komponentów, które w trakcie procesu mają postać płynną o lepkości porównywalnej do lepkości wody, lecz po zaaplikowaniu w ciągu 5?15 minut zmieniają swój stan skupienia, tworząc nierozpuszczalny w wodzie żel.

iniekcja ciśnieniowaZe względu na swoją gęstość w trakcie wypełniania szczelnie penetrują wszelkie nierówności. Na cały proces nie ma wpływu stopień zawilgocenia muru, jak również obecność wody napierającej, ponieważ reakcji żelowania towarzyszy też chemiczne wiązanie wody z otoczenia, to powoduje jedynie wzrost objętości żelu o kolejne kilka procent. Co więcej, poprawia to stopień wypełnienia muru. Bariera wodoszczelna jest gotowa w ciągu 15 minut, po tym czasie wykręca się zawory stopowe, z kolei powstałe wcześniej otwory są zasklepiane specjalną szybkowiążącą zaprawą. Jak więc widać, proces, przy swojej niezwykłej efektywności, jest też bardzo łatwe i szybkie w wykonaniu. Proces można wykonywać również w elementach betonowych, kamiennych, ceglanych, a także na ich połączeniach z częściami metalowymi lub żeliwnymi.

Ponadto iniekcje są szeroko wykorzystywane, między innymi do wypełniania wszelkiego rodzaju pustek i dylatacji, wzmacniania konstrukcji, kotwienia ścian wykopów, jak również stabilizowania gruntu i skał. Zabezpieczenie murów przed zamakaniem i przed kapilarnym podciąganiem wody z gruntu jest istotne dla powstrzymania rozwoju alergennych organizmów jak pleśń, a co za tym idzie ? dla uchronienia własnego zdrowia.

Kategorie: Usługi

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder