W obecnym czasie coraz większe znaczenie zaczynają odgrywać systemy, służące do zabezpieczenia instalacji elektrycznych i podłączonych do nich urządzeń, przed skutkami przepięć. W tym właśnie celu stosuje się coraz bardziej popularne obecnie ograniczniki przepięć. Dzięki nim właśnie można zapobiegać skutkom występowania prądu następczego. Ograniczniki przepięć stosowane w instalacjach elektrycznych odgrywają bardzo ważną rolę w zapobieganiu skutków zmian natężenia prądu.

Zastosowanie ograniczników przepięć klasy B C

Plan instalacji elektrycznejDzięki nim można zazwyczaj zapobiegać bardzo skutecznie przejściowym przepięciom, poprzez ograniczenie częstotliwości, jak również czasu trwania prądu następczego. Dlatego też to właśnie montaż systemu zabezpieczającego opartego o ograniczniki przepięć pozwala uchronić się przed uszkodzeniem sprzętów elektronicznych przez wyładowania atmosferyczne. Jeżeli chodzi o wykorzystywane obecnie ograniczniki, są one dostępne w kilku bardzo mocno różniących się między sobą rodzajach. Tym zdecydowanie najbardziej popularnym są ograniczniki przepięć klasy B C. Z jednej strony, takie elementy są w stanie skutecznie chronić przed negatywnymi następstwami przepięć wywołanymi przez pobliskie uderzenie pioruna. Z drugiej strony, są w stanie skutecznie chronić przed skutkami mniej poważniejszych przepięć, które również bardzo często w instalacji mogą mieć miejsce.

Elektryczne instalacjePoczątkowo stosowane były ograniczniki jednego typu, na przykład B, które jednak nie gwarantowały pełnej i kompleksowej ochrony. Właśnie z tego względu coraz częściej stosuje się obecnie ograniczniki hybrydowe, łączące wszystkie zalety dwóch zazwyczaj ich typów. Najbardziej popularnym rodzajem takiego zabezpieczenia jest ten B C. To właśnie uderzenia pioruna lub mało odczuwalne przepięcia są najczęstszymi przyczynami uszkodzenia sprzętów elektronicznych w biurach oraz mieszkaniach prywatnych. Oczywiście, na przykład w zastosowaniach profesjonalnych oraz przemysłowych zdecydować się trzeba na wykorzystywanie ograniczników innej klasy, znacznie bardziej zaawansowanych.

Stosowanie ograniczników przepięć staje się w obecnym czasie coraz bardziej rozpowszechnione. Wszystko ze względu na fakt, że takie elementy zabezpieczające pozwalają na zagwarantowanie odpowiedniej ochrony instalacji czy to przed uderzeniem pioruna czy przed przepięciami o mniejszej sile. Aby mieć pewność co do pełni ochrony zapewnianej przez ogranicznik, bardzo ważne staje się wybranie odpowiedniego jego typu. Musi być on dostosowany do klasy zagrożeń, które najczęściej występują w danej instalacji elektrycznej.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder