Właściwie najważniejszym elementem projektowanej konstrukcji budynku i budowli jest właściwe rozwiązanie posadowienia obiektu. Jest tak, ponieważ to na fundamentach jest oparta cała konstrukcja, a co za tym idzie to właśnie w tym elemencie konstrukcji kumulują się i są przenoszone na podłoże gruntowe.

Badania geologiczne wymagają odwiertów

badania geologiczneAby możliwe było odpowiednie zaprojektowanie konstrukcji, należy rozpocząć proces inwestycyjny od wykonania szczegółowej analizy parametrów technicznych warstw gruntu, na których planowana jest realizacja inwestycji. Ponieważ prawo budowlane oraz górnicze nie zawsze wymaga wykonania badań podłoża gruntowego, wielu inwestorów chce zaoszczędzić i rezygnuje z wykonania odwiertów, pobrania próbek poszczególnych gruntów oraz wykonania ich analizy laboratoryjnej. Takie podejście jest jednak dużym błędem, ponieważ wszystkie mapy geotechniczne wskazujące układ rodzajów gruntów i skał na terenie Polski zostały wykonane z pewną rezerwą. Oznacza to, że w rzeczywistości na pewnych odcinkach, które występują pomiędzy poszczególnymi odwiertami mogą występować zmiany nie uwzględnione na planie. Nie stanowi to dużego zagrożenia w przypadku niewielkich inwestycji, takich jak domki jednorodzinne, garaże oraz obiekty małej architektury. Im wyższa i większa konstrukcja tym więcej przykrych konsekwencji może spowodować rezygnacja z wykonania odwiertów.

badania geologiczneBadania geologiczne polegają na wykonaniu minimum trzech odwiertów na wskazaną głębokość, W czasie pracy wykonawca musi dokładnie zapisywać wszelkie zmiany rodzaju gruntu, pojawienie się zwierciadła wody gruntowej oraz innych zmian. Na podstawie dokonanych pomiarów wykonuje się przekroje geotechniczne, które następnie dołącza się do operatu, który stanowi integralną część projektu. Rodzaj gruntu ma bardzo duży wpływ na osiadanie całej konstrukcji oraz pojawianie się dodatkowych naprężeń spowodowanych wystąpieniem sił związanych z odporem podłoża. Inaczej pracuje grunt spoisty (glina, ił), a inaczej niespoisty (żwir, pospółka), co jest niezwykle niebezpieczne dla konstrukcji posadowionych na stopach fundamentowych. Gdy na działce zweryfikowano zmienne warunki gruntowo – wodne powinno się wykonać jak najsztywniejszą podstawę.

W takim przypadku stopy lub ławy fundamentowe zastępuje się rusztami lub ciężkimi płytami, których zadaniem jest zapewnienie konstrukcji równomiernego osiadania. Warto pamiętać, że najczęściej wykonanie badań geologicznych jest znacznie bardziej korzystne niż późniejsze naprawy związane ze zniszczeniem fundamentów.

Kategorie: Usługi

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder