Nieodpowiednie przeprowadzenie izolacji termicznej budynku może skutkować znacznym wzrostem kosztów jego utrzymania. Podobnie sytuacja wyglądać będzie w przypadku, kiedy zadba się jedynie o odpowiednie odizolowanie ścian. Nie wolno nigdy zapominać o konieczności zastosowania skutecznej izolacji dachowej.

DachTo właśnie przez dach, w czasie normalnego użytkowania budynku, uciekać będzie najwięcej ciepła. Jak wskazują badania, może dochodzić nawet do 40% utraty ciepła przez sam dach. Właśnie dlatego tak ważne jest odpowiednie zabezpieczenie nie tylko ścian i fundamentów, ale także i dachu oraz poddasza. Przyczyn utraty ciepła z budynku przez dach należy się doszukiwać w naturalnych zjawiskach fizycznych. Ciepłe powietrze będzie się zawsze unosić ku górze, ponieważ jest zdecydowanie lżejsze od tego chłodnego. Zatrzymać je może tym samym jedynie sztuczna bariera, w postaci skutecznego i właściwie dobranego materiału izolacyjnego. Pamiętać należy jednak nie tylko o zabezpieczeniu samego dachu. Sporym problemem pozostają zawsze nieszczelne okna na poddaszu. Ważne jest więc, aby regularnie przeprowadzać kontrole stanu ramy okiennej, parapetów oraz uszczelek.

DachOprócz tego, zwrócić uwagę należy na zastosowanie odpowiedniej w danej sytuacji metody ocieplania dachu. Zastosowanie danej metody zależne być powinno od tego, czy mowa jest o poddaszu użytkowym czy też tym nieużytkowym. Te nieużytkowe ocieplić można w bardzo prosty sposób, poprzez ułożenie skutecznej termoizolacji. Najczęściej wykorzystywanym w takiej sytuacji materiałem jest szklana wełna mineralna, która ułożona może być bezpośrednio na stropie. Jeżeli na poddaszu znajdują się pomieszczenia mieszkalne, trzeba pamiętać o odizolowaniu zastosowanej izolacji. Osiągnąć to można na przykład dzięki zastosowaniu zabudowy z płyt karton-gipsowych. Ocieplenie poddasza mieszkalnego niemal zawsze będzie więc związane z większym kosztem, gdyż kluczowe będzie zakupienie znacznie większej ilości potrzebnych materiałów.

W obecnym czasie coraz większe znaczenie zaczyna odgrywać izolacja termiczna budynków. Wiele osób, decydujących się na jej przeprowadzenie, zapomina jednak o dachu. Tymczasem to właśnie przez poddasze i poszycie dachowe uciekać będzie najwięcej ciepła. Obecnie wyróżnić należy kilka rodzajów materiałów, które sprawdzą się doskonale podczas izolacji dachu. Do tych o największym obecnie znaczeniu zaliczona może być z pewnością folia dachowa, nazywana również membraną, skutecznie radząca sobie z odbijaniem ciepła.