Żadna poważna budowa nie może odbyć się bez udziału geodety. Jest to osoba, która wykonuje swoją pracę jako pierwsza i ostatnia. Najpierw geodeta zajmuje się wytyczaniem budynków i przyłączy w obrębie terenu budowy, a po zakończeniu prac przygotowuje mapę inwentarską. Geodeta może dodatkowo kontrolować przebieg prac budowlanych, sprawdzać poziomy i piony ścian oraz sporządzać szereg przydatnych map i dokumentów.

Zadania geodety

fachowa geodeta w ŁańcucieGeodezja obejmuje zarówno prace terenowe, jak i przygotowywanie analiz, map oraz raportów. Wykonywanie zawodu geodety wymaga wykształcenia kierunkowego. Można je zdobyć, uzyskując tytuł technika lub kończąc studia. Istotnym aspektem pracy geodety jest wykonywanie pomiarów w terenie. Wykorzystuje się do tego laserowe, optyczne oraz satelitarne urządzenia pomiarowe. Dzięki precyzyjnym pomiarom geodezyjnym budowlańcy dokładnie wiedzą, gdzie mają rozpocząć i zakończyć pracę. Na tym jednak terenowe zadania geodety się nie kończą ? przygotowuje on także teren do niwelacji wysokości i wykonuje pomiary objętości mas ziemnych, co pomaga ustalić, jak duże będą koszty z tym związane. W pracy geodeta musi umieć korzystać z narzędzi pomiarowych oraz komputera.

geodeta ŁańcutPonieważ wiele zadań trzeba wykonywać w terenie, niezbędne będzie też prawo jazdy. W kwestii takiej jak profesjonalna pomoc fachowa geodeta w Łańcucie może podjąć się zlecenia dotyczącego wyznaczenia granic działki w sytuacji, gdy te się już zatarły. Wykorzystuje się do tego dostępną dokumentację. Dzięki pomiarom można ustalić, w których miejscach powinny znajdować się słupki graniczne rozgraniczające różne posesje. Do zadań geodety należy także rozdzielanie większych posesji na mniejsze parcele. Geodeta zajmuje się wówczas pomiarami, wytyczaniem nowych granic oraz sporządzaniem dokumentacji. Rolą geodety jest też w takim przypadku przeprowadzenie całego procesu formalnego związanego z rozbiciem gruntów na mniejsze działki. U geodety można uzyskać pomoc w wycenie lub zmierzeniu działki przed jej zakupem. Każdy geodeta musi dobrze znać się na kartografii.

Do zadań geodety należy sporządzanie map do celów projektowych i prawnych. Na mapie do celów projektowych wykonuje się plan architektoniczny budynku. Musi ona uwzględniać aktualne warunki terenowe oraz urbanistyczne na danym terenie. Mapy do celów prawnych są potrzebne, gdy chce się uzyskać pozwolenie na budowę lub wyznaczyć granicę działki po jej podziale. Geodeci wykonują także mapy inwentaryzacyjne, które określają faktyczny stan budynku po zakończeniu budowy.

Kategorie: Architektura