W obecnym czasie, wykorzystywane są głównie takie metody oczyszczania instalacji kanalizacyjnej, które nie wymagają jej demontażu .Właśnie to wpływa na znaczne ograniczenie kosztów związanych z tego typu działania. Oczywiście, aby było to możliwe, bardzo ważne okazuje się wykorzystywanie odpowiedniego rodzaju sprzętu.

Pojazd WUKO i jego charakterystyka

Tym, który w takich zastosowaniach jest wykorzystywany najczęściej, przede wszystkim okazują się być pojazdy typu WUKO. Wyróżnia je fakt, że zgromadzony na nich jest cały sprzęt, którego użycie pozwoli z pewnością na bardzo dokładne oczyszczenie instalacji, w której występują różnego rodzaju zatory. Zastosowany w tych pojazdach jest bardzo często specjalny, wysokociśnieniowy układ wodny. Jego zastosowanie okazuje się być kluczowe przede wszystkim, aby umożliwić z jednej strony swobodne oraz szybkie zasysanie wszelkiego rodzaju nieczystości. Z drugiej zaś strony, takie pojazdy jak samochody specjalne wuko, pozwalają również na wstępne oczyszczenie zaciągniętych nieczystości. Oczywiście, nie byłoby to jednak możliwe gdyby nie odpowiednie wyposażenie wspomnianego sprzętu. Pojazdy WUKO, bardzo często wyposaża się w takie rozwiązania jak kompresor, odpowiednią pompę o właściwościach ssąco-tłoczących, czy też w szereg węzy ssawnych, koniecznych dla realizacji zadań związanych z oczyszczaniem danego odcinka instalacji kanalizacyjnej. Równie ważne okazuje się być wyposażenie wspomnianych pojazdów w odpowiedniego rodzaju wysięgnik teleskopowy, ale także i w dedykowany zawór ssania dolnego. Zbiornik, zastosowany we wspomnianym pojeździe, wyposażony powinien zostać w dwie odrębne komory o oddzielnych zastosowaniach. Jedna komora powinna być po prostu wypełniona wodą, druga zaś powinna służyć do gromadzenia zassanych nieczystości. Ważne, jest, aby komora służąca do gromadzenia osadów, była wyposażona w możliwość zwiększania jej objętości w miarę napełniania jej, kosztem tej wypełnionej czystej wodą. Dzięki zamkniętemu obiegowi wody zastosowanemu we wspomnianych pojazdach, jej zużycie jest znacznie ograniczone.

Jednych z częściej wykorzystywanych obecnie sprzętów, służących do oczyszczania kanalizacji, okazują się być pojazdy specjalistyczne, określane często mianem WUKO. Pojazdy te, są wyposażone w szereg różnych komponentów oraz rozwiązań, które umożliwiają im na skuteczne oczyszczanie kanalizacji z użyciem czystej wody. Dzięki zastosowanemu w takich właśnie pojazdach zamkniętemu obiegowi wody, zużycie wykorzystywanej przez nie wody okazuje się być zdecydowanie ograniczone.

Zapraszamy na www.artem-sierpc.pl po specjalne pojazdy!


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder