Jednym z największych wrogów każdego budynku jest wilgoć. Szczególnie w starym budownictwie, gdy hydroizolacja została wykonana nieefektywnie, wody gruntowe oraz opadowe mogą przedostawać się do struktury ścian oraz fundamentów. Nie mogąc już temu zapobiec, należy podjąć działania, aby usunąć skutki zalania. Jedna z metod osuszania ? iniekcja krystaliczna ? pozwala nie tylko osuszyć mury, ale też zabezpieczyć je przed ponownym zawilgoceniem.

Osuszanie metodą iniekcji ? jak przeprowadzić proces?

osuszanie metodą iniekcji Proces ten opiera się na wprowadzeniu, czyli iniekcji, specjalnego materiału w otwory w murze. W wielu regionach Polski w 1997 roku wystąpił poważny problem z podtopieniami budynków, powstały w wyniku intensywnych powodzi. Z powodu kapilarnego podciągania wody ? przedostaje się ona do coraz wyższych warstw budynku ? był to poważny problem dla budownictwa, z którym poradzono sobie dzięki osuszaniu metodą iniekcyjną na szeroką skalę. Klasyczne metody osuszania, które wykorzystują adsorpcję albo cyrkulację powietrza, są nieefektywne w sytuacji, gdy wody gruntowe cały czas są na wysokim poziomie. Konieczne stało się wykorzystanie metody, która jednocześnie osuszałaby mur, a także tworzyła warstwę hydroizolacyjną.

osuszanie metodą iniekcji Metoda iniekcji krystalicznej spełnia te wymagania, a dodatkowo jest jednym z najtańszych sposobów pozbywania się wilgoci ze ścian. W zalanych budynkach osuszanie metodą iniekcji krystalicznej wykazuje wysoką skuteczność. Metoda polega na wprowadzeniu w otwory w ścianie iniektora. W tym celu trzeba najpierw przygotować otwory iniekcyjne ? wykonuje się je poprzez zrobienie odwiertów w murze. Do otworów wprowadza się masę iniekcyjną, która ma postać mieszaniny wody z cementem portlandzkim oraz aktywatorem krzemianowym. Iniektor wypełnia kapilary, a jego skrystalizowana forma nie przepuszcza wody. Wykonanie otworów iniekcyjnych może nastąpić przed wysuszeniem murów. Ich średnica wynosi 20 milimetrów, a długość zależna jest od grubości osuszanej ściany. Wskazane jest wykonanie otworu krótszego niż grubość muru o około 10 centymetrów.

Przed osuszeniem murów metodą iniekcji krystalicznej do otworów wlewa się wodę. Pomaga to materiałowi iniekcyjnemu wykonać proces krystalizacji. Przebiega on na tyle powoli, że wykorzystując podciąganie kapilarne, iniektor jest w stanie dotrzeć do wszystkich szczelin i wypełnić cały obszar. Stosując równomierne odstępy między otworami, tworzy się wodoodporną warstwę ochronną. Proces powstania trwałej warstwy zabezpieczającej zajmuje około 7 dni. Po tym czasie preparat iniekcyjny jest już całkowicie suchy, a ściana zabezpieczona przed wodami gruntowymi.