W laboratoriach często korzysta się ze sprzętu wykonanego ze szkła. Materiał ten nie wchodzi w reakcje chemiczne z większością substancji, jest trwały i sztywny. Szklane kapilary są wykorzystywane głównie do badań płynów, ale korzysta się z nich także przy pobieraniu próbek z niektórych ciał stałych.

Szklane kapilary w laboratorium

kapilary szklaneJednym z badań, które przeprowadza się z wykorzystaniem szklanych kapilar, jest sprawdzanie temperatury topnienia. Praca z kapilarami jest prosta i nie wymaga żadnych dodatkowych uprawnień ? wystarczą podstawowe zdolności manualne. Jedną z głównych rzeczy, którą trzeba wiedzieć o szklanych kapilarach, jest fakt, że są one jednorazowe. Wykonuje się je z cienkiego szkła, które zwykle ma grubość od 1 do 2 milimetrów. Średnica wewnętrzna szklanej kapilary może wynosić nawet mniej niż 1 milimetr. Kapilary sprzedawane są w opakowaniach zbiorczych, które mogą mieścić w sobie nawet tysiąc sztuk. Zależnie od tego, jaki ma być charakter badania, należy wybrać szklaną kapilarę o odpowiedniej długości. Dostępne są kapilary, które są jednostronnie zamknięte. Kapilarę z próbką umieszcza się w maszynie laboratoryjnej. Kapilary mogą być obcinane maszynowo przez urządzenie laboratoryjne. Szkło niehartowane jest słabo odporne na różnice temperatur, dlatego kapilary muszą być podgrzewane powoli.

szkło mikroskopijne Nawet wysokiej jakości kapilary szklane są kruche, dlatego trzeba obchodzić się z nimi wyjątkowo ostrożnie. Narażenie szklanej kapilary na nagłą zmianę temperatury w zakresie przekraczającym 30 stopni Celsjusza może doprowadzić do jej natychmiastowego pęknięcia. Z kapilar korzysta się podczas badań w przemyśle farmaceutycznym, medycznym czy spożywczym. Jest to jeden z podstawowych elementów wyposażenia każdego laboratorium we wspomnianych branżach. W kapilarze może wystąpić zjawisko tak zwanej kondensacji kapilarnej ? ciecz będzie wówczas płynęła do góry, chociaż nie będzie na nią działało ciśnienie hydrostatyczne. Wynika to z faktu, że kapilara jest na tyle cienka, iż to właśnie reakcje ze ścianką wpływają ostatecznie na zachowanie cieczy.

Przed wybraniem odpowiedniej kapilary do badań, należy sprawdzić jej profil paraboliczny. Ma to wpływ na zachowanie cieczy wewnątrz kapilary i przebieg całego badania. Oprócz badań takich jak wyznaczanie punktu topnienia kapilary można wykorzystywać także jako dodatkowe elementy łączące ze sobą zbiorniki z cieczami poddawanymi badaniom. Niska średnica kapilar sprawia, że nie nadają się one do wykorzystywania jako stały lub jedyny łącznik między zbiornikami.