Pozyskiwanie energii elektrycznej z promieni słonecznych jest możliwe dzięki instalacjom fotowoltaicznym. Na instalację fotowoltaiczną składa się zespół urządzeń, panele fotowoltaiczne, inwerter, okablowanie oraz przyłącza. Systemy fotowoltaiczne w domach mogą mieć charakter off-grid lub on-gird. Różnica polega na połączeniu z zewnętrzną siecią energetyczną. Wymaga to podpisania umowy z operatorem sieci.

Działanie nowoczesnych systemów fotowoltaicznych

Panele fotowoltaiczneW zależności od typu umowy oddana do sieci energia może być odebrana, po pomniejszeniu jej o prowizję, lub sprzedana. Systemy typu on-grid posiadają połączenie z zewnętrzną siecią energetyczną. Nadwyżka produkowanej energii może zostać przesłana do sieci i wykorzystana tak samo, jak prąd wytworzony w elektrowni. Instalacja połączona z siecią energetyczną wymaga zastosowania licznika dwukierunkowego. Urządzenie to pozwala rozliczać się z energii zużytej i wyprodukowanej. Energia w panelach fotowoltaicznych wytwarzana jest pod wpływem fotonów, które wprawiają w ruch elektrony. Powoduje to produkcję energii elektrycznej. W wyniku tej reakcji powstaje prąd stały, który następnie transformowany jest w inwerterze na prąd zmienny. W instalacji on-grid to właśnie falownik, czyli inwerter, jest odpowiedzialny za przesyłanie nadmiaru energii do sieci. W takiej kwestii jak nowoczesne systemy fotowoltaiczne Wrocław posiada firmy, które mogą sprzedać kompletną instalację, a także ją zamontować ? wymaga to od pracowników uprawnień SEP typu D i E.

Panele fotowoltaiczneWrocławskie firmy oferują także systemy fotowoltaiczne typu off-grid. Produkcja energii przebiega w nich tak samo jak w instalacjach sieciowych, ale nadwyżka produkcyjna jest przekazywana do magazynów energii. Domowa instalacja energetyczna najpierw pobiera prąd z akumulatorów, a dopiero później z sieci energetycznej. Sprawdza się to w czasie, gdy wydajność paneli jest mniejsza, na przykład w nocy. Standardem dla domowych magazynów mocy jest pojemność 10kWh. Taka pojemność dobrze sprawdza się przy instalacjach fotowoltaicznych o wydajności 5-7 kWp. Rozwiązaniem pośrednim są instalacje hybrydowe. Pozwalają one na dowolne zagospodarowanie wyprodukowanej energii elektrycznej, a urządzeniem kontrolującym jej przepływ jest falownik. Konfiguracja urządzenia może odbywać się ręcznie lub automatycznie.

Wrocławskie firmy oferują także falowniki posiadające możliwość komunikacji za pomocą aplikacji w telefonie. Po naładowaniu magazynu energii falownik przekieruje nadwyżkę mocy do sieci energetycznej. Zakup instalacji hybrydowej związany jest z większym wydatkiem.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder